FERMAN-I HÜMAYUN

46x78 Cm Ölçülerinde, Sultan II.mahmud Han El Çekme Tuğralı, Oldukça İyi kondisyonda, 6 Satırdan Oluşan Fermanı Hümayun