OSMANLI SAVATLI BARDAK

107 gr AĞIRLIĞINDA , 9 CM YÜKSEKLİĞİNDE , KUSURSUZ , SAVAT İŞÇİLİKLİ , SARAY İŞİ , OSMANLI DEVLETİ ALİYE ARMASI VE ÇİCEK MOTİFLERİYLE SÜSLENMİŞ SAVAT İŞÇİLİĞİNİN NADİDE ÖRNEKLERİNDEN , KOLEKSİYON DEĞERİ OLDUKÇA YÜKSEK OSMANLI BARDAK