HİLYE-İ ŞERİF

20x32 cm altın tezhipli Hattat:Es Seyid Ahmed İbrahim Hocası:Osman Şükrü 19. YY ortaları koleksiyonluk Hilye-i Şerif